Velkommen til hjemmesiden for ejerforeningen Virumbo IV

Velkommen til hjemmesiden for ejerforeningen Virumbo IV, Cedervænget 27-33. Her i menuen til venstre kan du finde informationer omkring ejerforeningen så som vedtægter, oversigter over kælderen, praktiske informationer vedrørende affald og vicevært mm., ejerforeningens bestyrelse, samt hvilke dele af bygningen som er ejerforeningens ansvar og hvilke som er ejerens eget ansvar.

Meddelelser fra bestyrelsen

Ny formand


Da vi har solgt vores lejlighed per 1. oktober, fratræder jeg i den forbindelse posten som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med Sandra Fredsted som ny formand, som udmeldt på seneste generalforsamling.

Sandra kan kontaktes på formand@virumbo4.dk og bor i nr. 29, 1. th. Husk at man også kan kontakte viceværten (Empex), hvis man har problemer eller spørgsmål til ejendommen. Viceværtens kontaktoplysninger står på skiltet ved siden af opslagstavlen i opgangen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Jeg vil også gerne takke foreningens beboere for godt naboskab. Vi har været meget glade for at bo her de seneste fem år, og ser nu frem til at flytte i vores nye hjem i Lillerød.

Mvh.

Jakob Tønnesen og Bestyrelsen for Virumbo IV

Flytning - Næstformand overtager


Da vi har solgt lejligheden pr. 1 marts og flytter til Farum fratræder jeg i den forbindelse posten som formand for bestyrelsen. Jakob Tønnesen vil i kraft af sin rolle som næstformand midlertidigt overtage arbejdet som formand indtil den årlige generalforsamling i april, hvor Jakob ikke opstiller som formand. Samtidig indtræder suppleant Sandra Fredsted i bestyrelsen.

Jakob kan kontaktes på formand@virumbo4.dk og bor i nr. 33, st tv. Husk at man også kan kontakte viceværten, hvis man har problemer eller spørgsmål til ejendommen. Viceværtens kontaktoplysninger står på skiltet ved siden af opslagstavlen i opgangen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i bestyrelsen, hvor vi har haft en hyggeligt og konstruktive debat. Jeg vil også gerne takke foreningens beboere for godt naboskab. Vi har været meget glade for at bo næsten 6 år i Virumbo IV og ser nu frem til at flytte til vores nye hus i Farum.

mvh

Christian Tarrild og Bestyrelsen for Virumbo IV

Ny viceværtordning


Virumbo II, Virumbo IV samt Askevænget 25-45 har i fællesskab besluttet at afslutte viceværtssamarbejdet, da ejerforeningerne ikke kunne løfte personaleansvaret forbundet med at havde en fast vicevært ansat. Dette gav også problemer omkring koordinering mellem ejerforeningerne i forbindelse med ferie og sygdom. Derfor er vi hyret et firma, Empex, til at varetaget viceværtsarbejdet fremover. For yderligere informationer omkring vicevært, se Generelle Informationer.

Ny hjemmeside


Vi har i Virumbo IVs bestyrelse besluttet at det var en god ide at lave en hjemmeside for ejerforeningen. På denne nye side vil man kunne finde nyheder, indkaldelser til generalforsamlingen samt referater og generelle informationer til nytte og gavn for Virumbo IV beboere.

Man vil kunne finde indformationer vedrørende affaldshåndtering, anbefalede håndværkere, vicevært, vedtægter og hvad er ejerens ansvar og hvad er ejerforeningens ansvar

På siden ligger der kontakt informatioer for alle bestyrelsemedlemmerne som giver mulighed for at sende mails med gode forslag eller andre indspark til bestyrelsen.

mvh Bestyrelsen

Ny vicevært


Efter 33 år som vicevært har Palle Vestergaard valgt at gå på pension. Vi har derfor i samarbejde med de 5 andre ejerforeninger i viceværtordningen ansat en ny vicevært, Johnnie W Jensen. Per Lysdal ville gerne fortsætte som assistent, hvilket vi gladelig takkede ja til. I forbindelse med vicevært skiftet vil der også komme andre ændringer. Viceværten har fået en email, som vil blive den primære kontaktform til viceværten for ikke-akutte sager. Viceværten har også fået et nyt telefonnummer samt nye kontortider. Klik her for at se emailadressen, telefonnummer og kontortider.